Dopravné pásy pre všeobecné použitie

POUŽITIE

Gumotextilné, oceľokordové dopravné pásy

Doprané pásy sú zložené z nosnej kostry, ktorá je chránená gumovou krycou vrstvou a ochranným okrajom. Podľa konštrukcie výstužného materiálu rozlišujeme dopravné pásy gumotextilné a oceľokordové.

POUŽITIE:
• diaľková pásová doprava • povrchové a hlbinné bane • lomy, doky, skládky • elektrárne • štrkopiesky, kameňolomy • cementárne • uholné skládky • banský priemysel • preprava materiálov veľkej kusovitosti • sklárne • tehelne, vápenky • chemický priemysel • oceliarne a podobne

Pásy pre všeobecné použitie

Preprava sypkého a kusového materiálu v bežných prevádzkových podmienkach.

Oceľokordové dopravné pásy

Preprava sypkého a kusového materiálu na dopravníkoch s veľkým výkonom na veľké vzdialenosti v ťažkých podmienkach.

Protiprierazové pásy

Preprava netriedeného materiálu o veľkej kusovitosti v ťažkých podmienkach so zvýšenou odolnosťou voči šíreniu prierazov.

Nehorľavé dopravné pásy

Preprava sypkého a kusového materiálu v prostredí s nebezpečenstvom vzniku a šírenia požiaru.

Tepelne-odolné pásy

Preprava horúcich kusových a sypkých materiálov do 175°C.

Olejo-odolné pásy

Preprava olejových a mastných materiálov obsahujúcich nepolárne organické rozpúšťadlá a pohonné hmoty.

Hadicové dopravné pásy

Preprava ekologicky závadných materiálov, ktoré spôsobujú nadmerné znečistenie životného prostredia.

Servis dopravných pásov

Disponujeme modernou technológiou vrátane mobilných vulkanizačných jednotiek na spájanie pásov priamo u zákazníka.
> Viac informácií...

Pozrite si ďalšie typy dopravných pásov:


Všetky typy dopravných pásov

Gumotextilné dopravné pásy

PVC dopravné pásy

Profilové dopravné pásy

Dajte nám vedieť

Potrebujete poradiť s dopravníkmi alebo príslušenstvom?

Kontaktujte nás