O nás

Profil

Bezskladové hospodárstvo

V súčasnej dobe dochádza na Slovensku k rade zmien u mnohých firiem (zmeny technológií, sortimentu výroby, zavádzanie náhradných výrobných programov), čo má za následok zvýšené požiadavky na zabezpečenie prevádzky z hľadiska sortimentu používaných náhradných dielov

Pohyb zásob a objem v týchto náhradných dieloch viaže obrovské finančné prostriedky, ktoré by bolo možné využiť pre iné účely. Skúsenosti z predaja a zabezpečovania servisu nám ukázali, aby sme sa intenzívnejšie zaoberali rozvojom a zdokonaľovaním servisných služieb na dopravné pásy.

Napojenie zákazníkov na systém bezskladového hospodárstva spoločnosti GODUR predstavuje už dnes celkom reálnu možnosť úspory vlastných finančných prostriedkov na skladovanie dopravných pásov a ostatného sortimentu. Na základe zmlúv s konečnými spotrebiteľmi je výhodná i spolupráca našej firmy s výrobnými závodmi (objednávky väčšieho množstva, plánovanie výroby a tým obmedzenie havarijných stavov, dostupnosť požadovaného sortimentu).

Profil

Výhodnosť tohto spôsobu práce sa odráža u zákazníkov:

V dodržaní termínu dodávok

Objednané dopravné pásy a príslušenstvo dodávame vždy načas.

Technická a poradenská služba

Naši technici sú k dipozícii pre vyriešenie problémov dopravníkovej prepravy.

V garanciách kvality

Podľa noriem ISO, resp. noriem prísluchajúcich na jednotlivé výrobky.

Možnosť naplánovania odstávok

Garancia plánovaného servisu pásov

Profil

Navrhované riešenie

Spoločnosť GODUR, s.r.o. zavedením marketingu spotreby dopravných pásov a ostatného sortimentu ponúka:
  • systém bezskladového hospodárstva, bežný vo vyspelých priemyselných krajinách EU
  • cielene budovaný sklad dopravných pásov a ostatného sortimentu
  • vysokú obrátkovosť skladových zásob

Profil

História GODUR

Organizácia bola založená zakladacou listinou dňa 25.10.1993. Do obchodného registra bola zapísaná 4.11.1993 pod označením 2442/R. Spoločnosť sa zaoberá predajom a realizáciou dopravných pásov, predajom konštrukčných prvkov na dopravníky, predajom spojovacieho materiálu na dopravné pásy a predajom náradia na spojovanie dopravných pásov. Okrem obchodných aktivít spoločnosť vykonáva servis gumotextilných aj PVC dopravných pásov.

Organizácia použila a zaviedla požiadavky ISO 9001:2000 pretože:
a) potrebuje predviesť svoju schopnosť trvalo poskytovať produkt (pre zákazníka alebo ním poža- dovaný), ktorý spĺňa požiadavky zákazníka a použiteľných predpisov.
b) chce zvýšiť spokojnosť zákazníka prostredníctvom efektívneho využívania Systému manažérstva kvality vrátane procesov jeho trvalého zlepšovania a zabezpečovania zhody s požiadavkami zákazníka a po- užiteľných predpisov.

Referencie

Naši spokojní zákazníci

Dajte nám vedieť

Potrebujete poradiť s dopravníkmi alebo príslušenstvom?

Kontaktujte nás